fbpx
Bulldozer

Maklumat Korporat

  • Satu Institusi Zakat yang unggul dan menjadi salah satu teras sosio-ekonomi umat Islam berlandaskan :
  • Perkhidmatan Yang Berkualiti
  • Pengurusan Korporat Yang Mantap Dan Berdaya Maju
  • Penggunaan Teknologi Terkini
  • Pengembelingan dan Pembangunan Sumber Manusia
  • Pertalian Yang Erat Dengan Semua Pihak
    _____________

Menjalankan aktiviti dakwah dan promosi ke arah meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kewajipan berzakat.

Mengutip zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Menguruskan Pusat Pungutan Zakat ? Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Registered Logo PPZ-MAIWP Full (10cm)+ Colour-01
Hakcipta © Pusat Pungutan Zakat-MAIWP (Diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd, syarikat milik penuh MAIWP). All right reserved.