Satu institusi zakat yang unggul dan menjadi salah satu teras sosio-ekonomi umat Islam berlandaskan:

  • Perkhidmatan Yang Berkualiti
  • Pengurusan Korporat Yang Mantap Dan Berdaya Maju
  • Penggunaan Teknologi Terkini
  • Pengembelingan dan Pembangunan Sumber Manusia
  • Pertalian Yang Erat Dengan Semua Pihak

Aktiviti Utama

  • Menjalankan aktiviti dakwah dan promosi ke arah meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kewajipan berzakat.
  • Mengutip zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
  • Menguruskan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.