Perbankan Internet

Anda boleh juga membayar zakat melalui platform perbankan internet yang ditawarkan oleh bank-bank yang terpilih. Dengan kemudahan ini, anda dapat melaksanakan tanggungjawab berzakat anda melalui platform bank yang selalu anda gunakan.

Senarai Bank

Bil. Nama Bank Laman Web
1. OCBC Bank www.ocbc.com.my
2. AmBank www.ambg.com.my
3. Hong Leong Islamic Bank www.hlb.com.my
4. RHB Bank onlinebanking.rhbgroup.com
5. HSBC Bank www.hsbc.com.my
6. Public Bank www.publicbank.com.my
7. CIMB Islamic Bank Berhad www.cimbbank.com.my
8. Bank Islam www.bankislam.biz
9. Maybank2u www.maybank2u.com.my
10. Bank Muamalat www.muamalat.com.my
11. BSN www.mybsn.com.my
12. Agro Bank www.agronet.com.my
13. Bank Rakyat www.irakyat.com.my
14. Affin Bank www.affinalways.com
15. Standard Chartered www.ibank.standardchartered.com.my