fbpx

Wakalah

Wakalah merupakan dasar pengembalian wang zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP untuk diagihkan kepada asnaf yang layak. Entiti yang dibenarkan memohon pengembalian wang zakat adalah:-

i. Individu.
ii. Syarikat atau organisasi.
iii. Majikan.
iv. Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar semua jenis Zakat Harta kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Had minimum pembayaran adalah RM25,000.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar Zakat Perniagaan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Jumlah minimum pembayaran RM10,000
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 37.5% daripada jumlah potongan gaji zakat kakitangan.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar potongan gaji zakat kakitangan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Had minimum pembayaran adalah RM100,000.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah potongan gaji zakat kakitangan.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Terbuka kepada Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta.
ii. Membuat potongan gaji zakat kakitangan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Tiada had minimum pembayaran.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

Nota:
Individu / Syarikat / Majikan / IPT hendaklah menyediakan Laporan Pengagihan Wang Zakat dan diserahkan kepada MAIWP dan PPZ-MAIWP dalam tempoh setahun daripada tarikh Surat Wakalah diterima. Contoh Laporan Pengagihan Wang Zakat boleh diperolehi daripada PPZ-MAIWP.

Untuk maklumat lanjut boleh terus menghubungi di talian zakat 1-300-88-5757