fbpx
Bulldozer

Wakalah

Apa Itu Wakalah

Wakalah merupakan dasar pengembalian wang zakat oleh MAIWP (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan) kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP untuk diagihkan kepada asnaf yang layak.

Wakalah adalah mekanisme penting dalam pengagihan dana zakat dalam konteks kewangan Islam. Ia merujuk kepada perjanjian di mana MAIWP mengembalikan dana zakat kepada entiti yang telah membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP. Dana ini kemudiannya diagihkan kepada asnaf (penerima yang layak) mengikut prinsip keadilan dan undang-undang Islam.

Entiti Yang Dibenarkan Memohon Wakalah

Entiti Jenis Zakat Jumlah Zakat Minima Setahun
1. Individu Zakat Harta / Pendapatan RM20,000.00 dan ke atas
2. Syarikat atau organisasi Zakat Perniagaan RM10,000.00 dan ke atas
3. Majikan Potongan Gaji Zakat Kakitangan RM100,000.00 dan ke atas
4. Institusi Pengajian Tinggi Potongan Gaji Zakat Kakitangan Tiada had minima

Individu

  • • Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat.
  • • Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
  • • Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar semua jenis Zakat Harta kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Had minimum pembayaran adalah RM20,000.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

Syarikat atau Organisasi

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar Zakat Perniagaan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Jumlah minimum pembayaran RM10,000
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

Majikan

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 37.5% daripada jumlah potongan gaji zakat kakitangan.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Membayar potongan gaji zakat kakitangan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Had minimum pembayaran adalah RM100,000.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

Institusi Pengajian Tinggi

• Boleh memohon pengembalian zakat sehingga 50% daripada jumlah potongan gaji zakat kakitangan.
• Zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada asnaf yang layak.
• Zakat boleh diagihkan kepada semua asnaf KECUALI AMIL.

Kriteria Kelayakan
i. Terbuka kepada Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta.
ii. Membuat potongan gaji zakat kakitangan kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
ii. Tiada had minimum pembayaran.
iii. Permohonan pengembalian semula dibenarkan bagi pembayaran zakat yang dibuat pada tahun semasa.

Nota:
Individu/Syarikat/Majikan/IPT hendaklah menyediakan Laporan Pengagihan Wang Zakat melalui sistem MyWakalah bagi dana wakalah yang diterima pada tahun 2021 dan seterusnya manakala dana wakalah yang diterima sebelum tahun 2021, perlu dibuat secara manual menerusi format laporan agihan yang disertakan.

Untuk maklumat lanjut boleh terus menghubungi di talian zakat 1-300-88-5757 atau emel wakalah@zakat.com.my

 

Hakcipta © Pusat Pungutan Zakat-MAIWP (Diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd, syarikat milik penuh MAIWP). All right reserved.