Piagam Pelanggan

Hak Pelanggan

 • Mendapat penerangan yang jelas.
 • Mendapat layanan yang baik.
 • Mendapat kemudahan membayar.
 • Boleh memilih cara membayar.
 • Boleh memilih mengira sendiri zakat yang hendak dibayar.
 • Mendapat resit serta-merta apabila membayar di kaunter.
 • Mendapat resit dalam tempoh 14 hari dari tarikh pelanggan menghantar pembayaran melalui pos.
 • Maklumat pembayar dirahsiakan.
 • Mendapat statistik kutipan tahunan.

Tanggungjawab Pelanggan

 • Memberi maklumat yang bersangkutan dengan pengiraan zakat.
 • Memberi maklumat yang tepat.
 • Memberi maklumat apabila sampai masa untuk membayar zakat (cukup tempoh dan nisab).
 • Membayar zakat secepat mungkin apabila sampai masa.
 • Membayar zakat bagi pihak tanggungan (sekiranya zakat fitrah).
 • Menolong mengingatkan rakan dan saudara berkenaan tanggungjawab berzakat.