INDIVIDU

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Tutup
RM133.04
newsltr arrownews2

Headline

TEL : +603.9289.5757
FAX : +603.9289.5758
SMS : +613.333.2323
Twitter PPZ Facebook PPZ RSS feed PPZ Youtube PPZ WebTV PPZ
WebTV TV PPZ
WebTV TV PPZ
Galeri Album PPZ
Galeri Album PPZ