Pemberitahuan

Pihak kami sedang menjalani proses penyelenggaraan di Portal Zakat2U. Segala kesulitan amat dikesali.

Bayar Zakat Secara Online

Potongan Gaji

Online

Pembayaran zakat juga boleh dibuat melalui potongan gaji di tempat anda bekerja.

Bayaran Tunai

Online

Pembayaran zakat secara tunai boleh?dilakukan menggunakan platform FPX kami.

Kad Kredit

Islamik

Bayaran zakat boleh dibuat menggunakan kad kredit?Islamik yang patuh shariah.

Perbankan

Internet

Anda boleh menggunakan perkhidmatan?perbankan Internet dari bank-bank di Malaysia.

Lokasi Kaunter PPZ?Van Bergerak PPZ?Portal Zakat Online??

Ejen Kutipan Zakat

Ruangan ini dimiliki oleh pihak?Baitulmal-MAIWP.

Semua urusan?agihan?zakat di Wilayah Persekutuan diuruskan sepenuhnya oleh pihak Baitulmal-MAIWP, dan Pusat Pungutan Zakat hanya menguruskan urusan kutipan zakat sahaja.

Skim Bantuan

Senarai semua Skim Bantuan yang disediakan oleh?MAIWP.

Lapor Asnaf

Laporkan asnaf?yang layak menerima?zakat kepada kami.

Ustaz Amil Bot