Soalan Lazim

Agihan Sendiri Zakat

Antara Pro dan Kontra

Boleh ustaz terangkan bidang kuasa dan perkara yang berkaitan perundangan khasnya melibatkan kuasa pungutan dan agihan zakat?

Saya pernah mendengar bahawasanya berdosa jika agihan sendiri zakat dibuat terus kepada asnaf tanpa menerusi institusi amil yang rasmi. Benarkah begitu?

Apakah panduan jika saya ingin mengagihkan sendiri zakat saya secara persendirian kerana saya mempunyai kenalan dari kalangan asnaf yang layak

Apakah wujud impilkasi terhadap sah atau tidak zakat yang ditunaikan terus kepada penerima yang ternyata bukan dari golongan asnaf yang berhak, jika berlaku kesilapan dalam proses agihan?

Zakat Rambut Bayi

Saya pernah mendengar wujudnya zakat rambut bayi. Apakah benar ianya wujud dan apakah pula hukumnya?

Bagaimanakah kaedah pengiraan sedekah tersebut?

Ada yang mengatakan jika kita mengembiri atau mengkasikan binatang seperti kucing atau lainnya, maka kita wajib membayar baginya zakat?

Zakat Kepada Mangsa Banjir

Baru-baru ini Kelantan dan beberapa negeri yang terbabit dilanda degan banjir besar. Ramai yang kehilangan tempat tinggal dan kediaman serta kerosakan harta benda. Layakkah mereka ini menerima zakat?

Mengapa pula mereka digolongkan dalam kumpulan asnaf al-Gharimin? Apakah kriteria yang melayakkan sedemikian?

Apakah ada nas yang boleh dirujuk dalam kes seperti ini?

Bagaimanakah kaedah terbaik untuk memberi bantuan zakat? Apakah boleh dengan menyalurkan bantuan zakat dalam bentuk barangan?

Dalam kes sebegini sudah tentu ada orang kaya yang terlibat. Apakah mereka juga boleh menerima zakat?

Zakat Hutang, Perkongsian dan Waqaf

Alhamdulillah saya adalah seorang yang dikurniakan Allah nikmat harta. Ada beberapa rakan kongsi perniagaan saya yang meminjam sejumlah wang (berhutang) dengan saya. Kini haul zakat saya telah tiba. Apakah saya perlu membayar zakat dari jumlah yang mereka berhutang itu walaupun belum dituntut atau dibayar kepada saya?

Bagaimana pula jika hutang tersebut diberikan kepada orang miskin misalnya. Kebarangkalian mendapat hutang itu adalah sangat minima?

Saya mempunyai perusahaan yang dikongsi dengan rakan kongsi bukan Islam. Apakah saya perlu memasukkan bahagian mereka dalam kiraan zakat saya atau bagaimana?

Saya mempunyai hasil dari usaha pertanian yang diusahakan atas tanah waqaf di kampung saya. Apakah hasil tersebut wajib zakat?

Apakah boleh wang zakat disalurkan untuk melaksanakan program waqaf?

Memahami Hubungan Antara Cukai dan Zakat

Apakah maksud cukai dan apakah ia sama seperti zakat?

Apakah cukai wajib dibayar oleh orang Islam dan setelah itu apakah kewajipan zakat itu dianggap sudah selesai?

Boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai rebat cukai dan hubungkaitnya dengan zakat?

Apakah beza antara cukai dan zakat

NGO, Pertubuhan Kebajikan Dan Zakat

Apakah hukum membayar zakat kepada pihak-pihak seperti pertubuhan kebajikan, NGO dan seumpamanya?

Apakah konsep fiqh yang digunakan dalam pengurusan zakat menerusi pertubuhan kebajikan ini?

Apakah boleh pihak pertubuhan kebajikan menangguhkan agihan zakat dari waktunya atau melewatkan pemberian zakat?

Apakah boleh pihak pengurusan pertubuhan kebajikan atau pertubuhan bukan kerajaan ini menggunakan dana zakat yang diwakilkan kepada mereka untuk diuruskan itu menggunakan sebahagian darinya untuk urusan pengoperasian dan kos-kos yang terlibat?

Jika ada pihak dari negara luar misalnya pelajar atau pekerja dari negara bukan Malaysia memohon zakat, apakah dianggap memindahkan zakat dari negara kutipan dilakukan kepada negara lain jika diberikan kepadanya zakat oleh pihak NGO?

Apakah boleh pihak NGO atau badan kebajikan menukar corak atau bentuk agihan zakat mengikut kehendak masing-masing atau kehendak para asnaf berbanding kehendak para muzakki atau pihak yang mewakilkan?

Apakah boleh pihak NGO atau badan kebajikan melaburkan sebahagian wang zakat untuk tujuan memperbanyakkan jumlah agihan sebelum diberikan kepada asnaf yang berhak?

Kita melihat ramai pihak-pihak NGO dan badan kebajikan, institusi pengajian mahupun pertubuhan termasuk parti politik yang mengambil tanggungjawab melaksanakan agihan zakat. Apa komentar yang boleh diberikan dan pandangan terhadap senario ini.

Hukum Pindah Zakat Dan Membayar Ke Negara Lain

Apakah maksud permastautitan asal bagi sesebuah harta zakat?

Apakah hukum jika kita memindahkan zakat keluar dari negara asal dan dibayar atau disalurkan ke negara yang lain?

Apakah kelebihan berjihad dengan harta dan kekayaan?

Sekarang, umat Islam khasnya di Ghazzah, Palestin sedang menghadapi serangan bersifat kejam dan tidak berperikemnusiaan oleh Zionis Israel laknatullah. Apakah zakat kita boleh disalurkan ke sana?

Kisah Masyhur Tapi Palsu Dalam Bab Zakat

Saya pernah mendengar kisah sahabat Nabi s.a.w yang dikaitkan dengan keengkaran membayar zakat. Kalau tak silap namanya Tha’labah. Mohon penjelasan.

Setelah mendengar kisah Tha’labah ini, saya agak pelik kerana beliau dikatakan telah bertaubat dan biasanya taubat para sahabat ini diterima Allah. Bagaimana perihal kisah Tha’labah ini selanjutnya?

Apakah ada contoh-contoh hadith yang bertaraf palsu atau lemah khasnya mengenai zakat?

Justeru apakah contoh tauladan yang boleh kita sebut sebagai amaran kepada para pengengkar zakat khasnya dari kisah-kisah umat terdahulu?

Siapakah Yang Berhak Diberikan Zakat?

Apakah hukumnya seseorang yang bersyahadah bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad s.a.w itu pesuruh Allah dan mendirikan solat tetapi tidak mahu menunaikan zakat. Dalam pada masa yang sama juga tidak meredhai hartanya dikenakan zakat? Apakah hukumnya dalam Islam sekiranya dia mati dan apakah disembahyangkan jenazahnya?

Saya sering mengalami masalah untuk mengeluarkan zakat. Kepada siapakah yang boleh saya berikan zakat dan bagaimana kaedah terbaik untuk saya menunaikan zakat harta saya?

Bolehkah saya memberi zakat kepada keluarga terdekat? Contohnya ibu atau bapa saya miskin. Apakah saya boleh berzakat kepada mereka? Bagaimana pula dengan adik-beradik dan saudara terdekat yang lain?

Nisab Zakat

Berapakah nilai wang ringgit dalam RM bagi sesaorang yang beragama islam yang terkumpul paling minima untuk dikira bagi tujuan membayar zakat harta dan apa syarat-syaratnya. mohon penjelasan.

Zakat Kepada Penganggur

Hari ini kita lihat ramai yang tidak mempunyai pekerjaan. Ada yang disebaban pengangguran dan ada juga yang disebabkan oleh diberhentikan kerja kerana krisis ekonomi. Apakah mereka ini layak menerima zakat?

Apakah panduan yang boleh diberikan kepada masyarakat awam sekiranya mereka ingin mengenali individu yang layak atau tidak menerima zakat sedangkan tubuh badan dan fizikal masih berupaya melakukan kerja?

Saya pernah mendengar, ada yang kata duit zakat ni dikutip berjuta. Mengapa tidak sahaja diberikan contohnya RM 1 juta kepada setiap asnaf sehinggalah semua asnaf tidak lagi wujud. Apa pandangan ustaz?

Apakah panduan yang digunakan dalam asas mengagihkan zakat kepada asnaf berdasarkan kriteria dan kepelbagaian situasi masyarakat?