Kafalah Muzakki

1. Pembayaran zakat mestilah bermula pada tahun 2019.

2 .Bayar zakat minimum RM50 setahun pada setiap tahun di PPZ-MAIWP.

3. Pembayar zakat yang membuat bayaran dalam tahun kematian atau mempunyai rekod bayaran zakat pada (1) tahun sebelum kematian.

4. Permohonan tuntutan oleh waris/penama/pemohon adalah dalam masa 6 bulan selepas tarikh kematian.

5. Bayaran zakat adalah tertakluk kepada Zakat Harta sahaja.

1. Pemohon perlu mengisi Borang Skim Kafalah Muzakki dan serahkan borang tersebut di mana-mana kaunter PPZ-MAIWP di Wilayah Persekutuan.

2. Borang boleh di dapati di mana-mana kaunter PPZ-MAIWP dan muat turun di sini

3. Sijil kematian (asal dan salinan)

4. Salinan kad pengenalan Allahyarham (jika ada)

5. Kad pengenalan pemohon (asal dan salinan)

6. Dokumen hubungan pemohon dengan Allahyarham (sijil dan salinan asal)

7. Surat Pengakuan Sumpah bagi pemohon kategori pihak ketiga

8. Salinan muka surat nombor akaun bank atau salinan penyata akaun bank pemohon

    • Anda perlu ke kaunter terdekat PPZ-MAIWP untuk proses tuntutan. Klik untuk SENARAI KAUNTER

      Sebarang pertanyaan, hubungi Talian Zakat di 1 300 88 5757

      *tertakluk kepada terma dan syarat

Ustaz Amil Bot