Maklumat Korporat

  • Satu Institusi Zakat yang unggul dan menjadi salah satu teras sosio-ekonomi umat Islam berlandaskan :
  • Perkhidmatan Yang Berkualiti
  • Pengurusan Korporat Yang Mantap Dan Berdaya Maju
  • Penggunaan Teknologi Terkini
  • Pengembelingan dan Pembangunan Sumber Manusia
  • Pertalian Yang Erat Dengan Semua Pihak

Menjalankan aktiviti dakwah dan promosi ke arah meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kewajipan berzakat.

Mengutip zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Menguruskan Pusat Pungutan Zakat ? Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Ustaz Amil Bot