01 Ucapan Terima Kasih Tan Sri Pengerusi PPZ (Portal)