fbpx
Bulldozer

Pelawaan menyediakan sebut harga Kawalan Keselamatan Untuk 9 Kaunter Cawangan PPZ-MAIWP

# Perkara Kuantiti
1. Kawalan Keselamatan Untuk 9 Kaunter Cawangan PPZ-MAIWP 9

Terma dan Syarat

 1. Spesifikasi adalah seperti di lampiran. Pihak tuan/puan juga diminta untuk melengkapkan borang Senarai Semak Sebutharga (Checklist) bagi setiap kaunter cawangan.
 2. Sebut harga yang dihantar mestilah sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh sebut harga.
 3. Sekiranya pihak tuan/puan atau syarikat tuan/puan membayar zakat di PPZ-MAIWP adalah satu kelebihan. Mohon lampirkan bersama penyata bayaran zakat jika syarikat atau tuan/puan adalah pembayar zakat.
 4. Pembayaran penuh akan dibuat selepas penghantaran barangan / perkhidmatan selesai.
 5. Sila masukkan sebutharga ke dalam tong/bekas yang disediakan seperti alamat dibawah. Di tepi sebelah kiri sampul bahagian atas, hendaklah dicatatkan dengan SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN UNTUK 9 KAUNTER CAWANGAN PPZ-MAIWP. Tarikh tutup penghantaran sebutharga adalah pada 26hb Juai 2022 (Selasa) jam 12.00 tengahari.
 6. Sebutharga hendaklah di alamatkan kepada:
  UNIT PEROLEHAN
  Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
  Tingkat 3, Wisma PPZ, 68-1-6, Dataran Shamelin
  Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
  56100 Kuala Lumpur.UP : Siti Suhaila Ismail
 7. Sebarang pertanyaan berkaitan sebutharga ini sila hubungi En Mohd Fazli Mohd Hairi di talian 03-9289 5757.
 8. Segala kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah dihargai.
Hakcipta © Pusat Pungutan Zakat-MAIWP (Diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd, syarikat milik penuh MAIWP). All right reserved.