Polisi Tiada Hadiah & Keraian

1. Warga kerja PPZ-MAIWP tidak dibenarkan menerima hadiah atau keraian peribadi dari pihak luar yang berkepentingan atau berkaitan dengan tugas rasmi

2. Warga kerja PPZ-MAIWP tidak boleh memberi hadiah peribadi atau keraian peribadi kepada pihak luar yang berkepentingan atau berkaitan dengan tugas rasmi.

3. Walau bagaimanapun hadiah dalam bentuk cenderahati korporat atau keraian kepada mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan urusan rasmi yang sah adalah dibenarkan.