fbpx
Bulldozer

Kertas Kerja

Kertas Kerja – Amalan Dakwah Zakat Di Wilayah Persekutuan

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Kertas Kerja – Aplikasi Laman Web Dalam Institusi Zakat

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Kertas Kerja – Asnaf Zakat Tumpuan Terhadap Pemberian Zakat Kepada Mangsa Bencana Alam

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Disclosure Of Zakat Information : Is It Important ?

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Implikasi Zakat Terhadap Sistem Percukaian Negara

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Kemudahan Pembayaran Zakat : Tinjauan Di Wilayah Persekutuan Dan Selangor

Sila “Zoom” untuk paparan yang lebih jelas

Hakcipta © Pusat Pungutan Zakat-MAIWP (Diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd, syarikat milik penuh MAIWP). All right reserved.