Buku Laporan

Laporan Tahunan Pusat Pungutan Zakat-MAIWP

Laporan Zakat PPZ 1992

Laporan Zakat PPZ 1993 

Laporan Zakat PPZ 1994 

Laporan Zakat PPZ 1995 

Laporan Zakat PPZ 1996 

Laporan Zakat PPZ 1997 

Laporan Zakat PPZ 1998 

Laporan Zakat PPZ 1999 

Laporan Zakat PPZ 2000 

Laporan Zakat PPZ 2001 

Laporan Zakat PPZ 2002

Laporan Zakat PPZ 2003 

Laporan Zakat PPZ 2004

Laporan Zakat PPZ 2005 

Laporan Zakat PPZ 2006 

Laporan Zakat PPZ 2007 

Laporan Zakat PPZ 2008

Laporan Zakat PPZ 2009 

Laporan Zakat PPZ 2010

Laporan Zakat PPZ 2011 

Laporan Zakat PPZ 2012 

Laporan Zakat PPZ 2013

Laporan Zakat PPZ 2014 

Laporan Zakat PPZ 2015

 Laporan Zakat PPZ 2017

Ringkasan Laporan Tahunan Pusat Pungutan Zakat - MAIWP

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2012 

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2013 

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2014

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2015 

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2016

Ringkasan Laporan Zakat PPZ 2017

*Klik Ikon Untuk Muat Turun Buku Laporan & Ringkasan Laporan Zakat