1. Terbuka kepada semua pembayar PPZ-MAIWP yang membuat bayaran zakat harta pada 3 April hingga 2 Mei 2022 kecuali kakitangan & ahli keluarga PPZ-MAIWP.
  2. Pemenang akan dipilih menerusi konsep cabutan secara rawak.
  3. Pemenang hadiah utama akan diumumkan pada bulan Mei 2022.
  4. Keputusan pemilihan para pemenang adalah muktamad.
  5. Pemenang akan dihubungi sama ada melalui e-mel, panggilan telefon atau paparan senarai nama di portal PPZ-MAIWP.
  6. PPZ-MAIWP berhak secara mutlak untuk menukar atau menggantikan hadiah lain dengan nilai yang setara tanpa perlu memberi apa-apa notis pertukaran tersebut.
  7. Pemenang perlu menanggung semua kos tuntutan hadiah dan kehadiran ke majlis penyampaian hadiah jika berkenaan.