• Terbuka kepada semua pembayar PPZ-MAIWP yang membuat bayaran zakat emas pada 1-30 September 2022 kecuali kakitangan dan ahli keluarga PPZ-MAIWP & HABIB.
  • Pemenang akan dipilih menerusi konsep cabutan secara rawak.
  • Pemenang akan diumumkan pada bulan Oktober 2022.
  • Keputusan pemilihan para pemenang adalah muktamad.
  • Pemenang akan dihubungi sama ada melalui e-mel, panggilan telefon atau paparan senarai nama di portal PPZ-MAIWP atau HABIB.
  • PPZ-MAIWP berhak secara mutlak untuk menukar atau menggantikan hadiah lain dengan nilai yang setara tanpa perlu memberi apa-apa notis pertukaran tersebut.
  • Pemenang perlu menanggung semua kos tuntutan hadiah dan kehadiran ke majlis penyampaian hadiah jika berkenaan.
  • Hadiah-hadiah hendaklah dituntut dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pemberitahuan.
  • Selepas tempoh tersebut, hadiah-hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan pemberian-pemberian mereka. Adalah difahami bahawa PPZ-MAIWP memiliki hak mutlak ke atas hadiah-hadiah yang tidak dituntut.