• Terbuka kepada semua pembayar PPZ-MAIWP yang membuat bayaran zakat pada 15 November hingga 31 Disember 2021 kecuali kakitangan PPZ-MAIWP.
  • Pemenang akan dipilih menerusi konsep cabutan secara rawak yang akan diumumkan pada bulan Januari 2022.
  • Keputusan pemilihan para pemenang adalah muktamad.
  • Pemenang akan dihubungi melalui e-mel, panggilan telefon atau paparan senarai nama di portal PPZ-MAIWP.
  • PPZ-MAIWP berhak secara mutlak untuk menukar atau menggantikan hadiah lain dengan nilai yang setara dengannya tanpa perlu memberi apa-apa notis pertukaran tersebut.
  • Pemenang perlu menanggung semua kos tuntutan hadiah dan kehadiran ke majlis penyampaian hadiah jika berkenaan.