Dengan ini disahkan bahawa Gerbang Alaf Restaurants Sdn. Bhd. adalah pembayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.