Buku Laporan

|     Laporan Zakat 1992     |     Laporan Zakat 1993     |     Laporan Zakat 1994     |     Laporan Zakat 1995     |     Laporan Zakat 1996     |
|     Laporan Zakat 1997     |     Laporan Zakat 1998     |     Laporan Zakat 1999     |     Laporan Zakat 2000     |     Laporan Zakat 2001     |
|     Laporan Zakat 2002    |     Laporan Zakat 2003     |     Laporan Zakat 2004     |     Laporan Zakat 2005     |     Laporan Zakat 2006     |

Dalam proses kemaskini

|     Laporan Zakat 2007    |     Laporan Zakat 2008     |     Laporan Zakat 2009     |     Laporan Zakat 2010     |     Laporan Zakat 2011     |

Dalam proses kemaskini

     |     Laporan Zakat 2015 muat turun  |  Ringkasan Laporan Zakat 2016 muat turun |