RM143.80

Zakat Perniagaan

Cetak
PDF

Kadar Zakat

2.5% atas harta perniagaan yang layak dizakatkan tertakluk kepada nisab.

Keadah Pengiraan

Kaedah 1 - Modal Kerja (Working Capital)

[Aset Semasa - Liabiliti Semasa]* X %Pemilikan Saham Muslim X 2.5%

Nota:    Sesuai digunakan bagi syarikat-syarikat seperti syarikat Berhad, Sdn. Bhd., Koperasi, Perniagaan, Perusahaan dan sebagainya dimana terdapat pengkelasan aset semasa dan liabiliti semasa

Kaedah 2 - Modal Berkembang

[Ekuti Pemilik + Liabiliti Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Separuh Tetap]* X % Pemilikan Saham Muslim X 2.5%

Nota:    Sesuai digunakan bagi institusi kewangan dan perbankan Islam yang biasanya tidak mengkelaskan aset semasa dan liabiliti semasa

* Lebih atau sama dengan nilai nisab