Bayar Zakat

 

Bayar Zakat

 

Semak Zakat

 
RM133.04

Soalan Lazim

Kategori: Info Zakat Diterbitkan: 14 Mei 2014
Ditulis oleh Super User

Bolehkah wang riba dibersihkan dengan bayaran zakat?

Wang riba tidak boleh dibersihkan dengan dikeluarkan zakat tetapi perlu diserahkan kesemuanya kepada Pihak Berkuasa Agama untuk kemaslahatan umum.

Masalah zakat perlu dibayar RM 2,000 tetapi terbayar RM 16,000 tahun lepas. Adakah masih perlu bayar zakat tahun ini?

Harus membuat bayaran zakat sebelum tiba haulnya dan diselaraskan semula apabila cukup haulnya.

Syarikat ingin membuat pengagihan zakat terus kepada asnaf. Bagaimana untuk mendapatkan pelepasan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri?

PPZ-MAIWP hanya mengeluarkan resit berdasarkan jumlah pembayaran zakat yang diterima sahaja.

Mengapa kadar nisab setiap negeri berbeza-beza?

Kadar nisab PPZ-MAIWP bagi tahun 2007 adalah RM 6,200 dan bukannya RM 4,600. (Sila rujuk laman web PPZ-MAIWP). Walaubagaimanapun usaha-usaha untuk penyeragaman diperingkat kebangsaan sedang diusahakan.

Apakah hukumnya tidak membayar zakat?

Berdosa sekiranya cukup syarat-syarat wajib berzakat.

Sekiranya membayar zakat secara potongan gaji bulanan tetapi telah bertukar majikan baru. Apakah nombor rujukan pembayar?

Nombor rujukan pembayar zakat di PPZ-MAIWP ialah nombor kad pengenalan lama atau baru.

Saya bekerja di sebuah syarikat yang mana 85% pemegang saham dikuasai oleh bukan muslim dan saya diberitahu bahawa pihak HR tidak menyediakan kemudahan potongan gaji zakat. Apakah hak saya untuk membayar zakat secara potongan gaji dan bolehkah saya menuntut hak ini dari pihak atasan syarikat ini?

Potongan gaji zakat hanya boleh dilaksanakan atas persetujuan majikan dan pembayar. Jika majikan tidak menyediakan kemudahan potongan gaji pembayar boleh memilih saluran bayaran yang lain seperti di Kaunter PPZ, Secara Pos, Kaunter Bank, Kaunter Pejabat Pos, Perbankan Internet dan Arahan Tetap Bank.

Potongan gaji zakat berlebihan kerana mengikut jumlah cukai. Ingin mendapatkan semula lebihan tersebut?

Lebihan bayaran zakat melalui potongan gaji tidak akan dipulangkan semula kerana pembayar yang menentukan jumlah potongan zakat yang wajib dibayar semasa mengisi borang potongan gaji. Jika ini berlaku pembayar perlu mengurangkan jumlah potongan bulanan.

Bolehkah lebihan bayaran zakat dipulangkan semula kepada pembayar?

Lebihan bayaran tidak akan dipulangkan semula kerana pembayar yang menentukan jumlah zakat yang wajib dibayar.

Untuk zakat wang simpanan, perlukah zakat dikeluarkan dengan menggunakan duit dari simpanan tersebut?

Pembayaran zakat wang simpanan boleh dibuat dengan menggunakan wang dari mana-mana sumber tidak tertakluk kepada wang dari simpanan tersebut.

Di manakah perlu membayar zakat berasaskan tempat tinggal atau tempat kerja?

Bagi zakat pendapatan lebih afdhal dikeluarkan di negeri tempat bekerja manakala bagi zakat fitrah lebih afdhal dikeluarkan di negeri tempat tinggal.

Bagaimana sekiranya membayar zakat dengan jumlah yang sama dengan cukai pendapatan?

Kewajipan membayar zakat hanya tertakluk kepada jumlah yang perlu dibayar setelah dibuat pengiraan tetapi jika ianya lebih, bolehlah diniatkan untuk pembayaran zakat harta atau qadha zakat.

Adakah dikenakan zakat pendapatan sekiranya pendapatan yang diterima telah digunakan dan tidak mencukupi untuk keluarkan zakat?

Zakat pendapatan dikenakan ke atas semua sumber pendapatan setelah ditolak perbelanjaan asasi dan bakinya melebihi nisab (sila rujuk contoh pengiraan zakat pendapatan).

Adakah perlu dizakatkan wang insurans sebagai pampasan yang diterima setelah berlakunya kemalangan?

Tidak dikenakan zakat atas wang pampasan tersebut pada masa diterima, tetapi jika ianya disimpan selama setahun dikenakan atas zakat wang simpanan.

Adakah dikenakan penalti sekira bayaran zakat lewat dari tarikh 31 Disember setiap tahun?

Tidak dikenakan penalti atas kelewatan tersebut.

Bolehkah zakat dibuat pengagihan secara sendiri dengan resit dikeluarkan PPZ-MAIWP?

PPZ-MAIWP hanya mengeluarkan resit berdasarkan jumlah pembayaran zakat yang diterima sahaja.

Apakah hubungan zakat dan cukai, bagaimana boleh mendapat rebat (tolakan)?

Pembayaran zakat diberikan rebat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) berdasarkan tarikh resit zakat yang dibayar di dalam tahun taksiran cukai pendapatan.

Bagaimana zakat untuk kucing sekiranya hendak dimandulkan?

Kewajipan menunaikan zakat hanya ke atas orang Islam sahaja yang cukup syarat wajib berzakat.