RM143.80

Zakat KWSP

Cetak
PDF

Bagi menjamin ketelusan pembayaran zakat, resit pembayaran tidak dapat dikeluarkan kerana wang tersebut tidak diterima oleh PPZ.

Sekiranya pelaburan tersebut dibuat melalui pengeluaran duit KWSP maka keuntungan dan modal pokok tersebut tidak perlu dikenakan zakat kerana pemilikan tidak sempurna. Jika modal pelaburan tersebut menggunakan wang sendiri maka zakat dikenakan ke atas harga terendah seunit saham sekiranya mencukupi syarat wajib berzakat.

Jumlah yang dikeluarkan perlu dibayar zakat.

Tolakan KWSP 11% bermaksud tolakan caruman bagi pekerja sahaja tidak termasuk caruman majikan.

Semua jenis zakat boleh dibayar secara ansuran mengikut kemampuan kewangan pembayar sehingga selesai.

Wajib qadha tanpa gandaan cuma darabkan jumlah pengeluaran tersebut dengan kadar zakat 2.5%.

Zakat KWSP dikenakan apabila dikeluarkan apabila genap umur persaraan, deposit membeli rumah dan sebagainya. Jumlah yang dikeluarkan perlu didarabkan dengan kadar zakat 2.5 peratus.