RM145.12

Zakat Ternakan

Kategori: Info Zakat Diterbitkan: 13 Mei 2014
Ditulis oleh Super User

Zakat ternakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat adalah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta.

Dalil wajib zakat ternakan

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Daripada Muaz Ibnu Jabal, beliau berkata: Baginda Rasulullah SAW telah mengutus aku ke Yaman dan beliau memerintahkan aku dari setiap 40 ekor lembu, satu ekor lembu *musinnah (seekor lembu betina yang umurnya mencapi 3 tahun) dan dari tiap-tiap 30 ekor lembu, **tabi`, atau tabiah (satu ekor lembu jantan atau betina yang mencapai umur 2 tahun)." (Riwayat Ibnu Majah)

* Musinnah: Lembu betina berumur 2 tahun lebih
** Tabi`: Lembu jantan berumur 1 tahun lebih

Syarat wajib zakat ternakan

  1. Islam
  2. Sempurna Milik
  3. Merdeka
  4. Cukup Nisab (Genap Setahun)
  5. Binatang ternakan yang tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah, menarik kereta dan sebagainya.

Keterangan

Binatang yang hendak dizakatkan hendaklah yang sempurna dan tidak cacat seperti hilang kaki atau tangan dan sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:

"Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk-buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau jadikan pemberian zakat." (Surah Al-Baqarah:267)

Sifir kiraan zakat lembu/kerbau

>

Kadar Nisab Kadar Zakat
Bilangan (ekor) Bilangan Jantina Umur
30 - 39 1 ekor Jantan 1 tahun lebih*
40 - 49 1 ekor Betina 2 tahun lebih**
60 - 69 2 ekor Jantan 1 tahun lebih*
70 - 79 1 ekor dan 2 ekor Jantan dan betina
1 tahun lebih & *
2 tahun lebih**
80 - 89 2 ekor Betina 2 tahun lebih**
90 - 99 3 ekor Jantan 1 tahun lebih*
100 - 109 2 ekor dan 1 ekor Jantan dan betina
1 tahun lebih & *
2 tahun lebih**
110 - 119 2 ekor Jantan 1 tahun lebih*
120 ke atas 3 ekor atau 4 ekor Betina atau jantan 1 tahun lebih & *
2 tahun lebih**

* Apabila bilangan itu lebih daripada yang dinyatakan di atas, maka bagi setiap 30 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu jantan yang berumur satu tahun. Bagi setiap 40 ekor anak lembu diwajibkan zakat satu ekor anak lembu betina yang berumur 2 tahun.
** Tetapi jika ternakan bercampur, maka zakatnya terserah kepada pembayar samada boleh memberi lembu/kerbau yang lain atau daripada pemiliharaan itu. Pilihlah yang sederhana untuk keluarkan zakat.

Sifir kiraan zakat kambing / biri-biri

Kadar Nisab Kadar Zakat
Bilangan (ekor) Bilangan Jantina Umur
40 - 120 1 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing

Jantan/Betina

Jantan/Betina

1 tahun

2 tahun

121 - 200 2 ekor kambing biri-biri atau 2 ekor kambing

Jantan/Betina

Jantan/Betina

1 tahun
201 - 399 3 ekor kambing biri-biri atau 3 ekor kambing

Jantan/Betina

Jantan/Betina

1 tahun

2 tahun

Penambahan: tiap-tiap 100 ekor 1 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing

Jantan/Betina

Jantan/Betina

2 tahun
  • Setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya ditambahkan 1 ekor kambing 2 tahun dan seterusnya.
  • Jika semua kambing sampai nisab itu jantan maka harus dikeluarkan yang jantan sebagai zakat, tetapi apabila ada antaranya yang betina hendaklah sebahagian dari zakat yang dikeluarkan itu betina.
  • Jika bercampur kambing dan biri-biri serta beberapa jenisnya maka apabila cukup nisab, bolehlah dikeluarkan zakatnya mengikut pilihan tuannya samada kambing atau biri-biri

Website Security Test