RM143.80

Zakat Harta

Cetak
PDF

Pembayaran zakat harta melalui kad kredit diharuskan hanya kepada kad kredit berlandaskan syariah sepertimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan seperti Kad BIMB, at-Taslif AmBank dan Aiman BSN.

Hasil jualan tanah tersebut sekiranya disimpan dan genap setahun barulah kena zakat sekiranya melebihi jumlah nisab.

Ia bergantung kepada niat semasa membeli aset tetap tersebut. Sekiranya ada niat untuk berniaga maka zakat dikenakan ke atas keuntungan bersih jualan. Juka tiada niat untuk berniaga maka zakat hanya dikenakan selepas genap setahun. (zakat wang simpanan)

Syarat zakat harta Islam, Merdeka, Sempurna Milik, Cukup Haul (setahun) dan cukup Nisab