RM143.80

Zakat Emas

Cetak
PDF

Tiada hadis mengenai nisab emas yang sekuat mengenai nisab emas dan disebabkan itu tiada berlaku ijma’ ulama tentangnya. Mengikut Jumhur Fuqaha’ kadar nisab emas ialah 20 dinar iaitu mengikut perhitungan sekarang ialah 85 gram emas. Wallahu’alam.

Berat emas yang dipakai sekira beratnya melebihi 150gm manakala emas yang disimpan melebihi 85gm.

Sila hubungi pihak PPZ-MAIWP. Anda juga boleh merujuk kepada kadar uruf dan kadar nisab.

Nisab bagi emas yang dipakai apabila melebihi kadar uruf (kadar kebiasaan pemakaian) iaitu bersamaan 150 gram emas manakala bagi emas yang tidak dipakai beratnya melebihi 85 gram.

Emas yang dipakai oleh anak yang melebihi uruf wajib dikenakan zakat dan kewajipan tersebut menjadi tanggungjawab kepada anak yang telah pun bekerja.

Sila hubungi pihak PPZ-MAIWP untuk mendapatkan harga emas bagi tahun-tahun lepas.

Syarat-syaratnya Islam, Merdeka, Sempurna Milik, Cukup Nisab dan cukup Haul. Untuk contoh pengiraan, sila rujuk contoh